Työpaikkaomavaraisuus kertoo kunnassa sijaitsevien työpaikkojen ja kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen (työpaikkaomavaraisuus = työpaikat/työlliset*100). Työpaikkaomavaraisuus voi olla yli sata prosenttia, vaikka kukaan alueella asuva ei kävisi samalla alueella töissä. Vuonna 2015 Kivijärven työpaikkaomavaraisuusindeksi oli 61. Kivijärvellä on siis enemmän työllisiä asukkaita, kuin työpaikkoja.

Todellinen työpaikkaomavaraisuus puolestaan kertoo samalla alueella työskentelevien osuutta alueen työllisestä työvoimasta eli, että kuinka monella prosentilla kunnassa asuvalla on varsinainen työnteon paikka asuinkunnassaan (todellinen työpaikkaomavaraisuus = ei pendelöivät työlliset / työvoima * 100). Todellinen työpaikkaomavaraisuus ei voi ylittää sataa prosenttia. Vuonna 2015 Kivijärvellä todellinen työpaikkaomavaraisuusindeksi oli 54, eli vuonna 2015 54 % Kivijärven asukkaista myös työskenteli Kivijärvellä.

Merkittävimmät tulopendelöintikunnat olivat Karstula (18 matkaa) ja Kinnula (14matkaa). Merkittävimmät lähtöpendelöintikunnat olivat Karstula (55 matkaa) ja Saarijärvi (30 matkaa).

Lähde YKR/SYKE, 2015

Kivijärvi, kuntainfo

Lue lisää

Väkiluvun muutos Kivijärvellä 2000-2017

Vuosien 2000 ja 2017 välillä Kivijärven väkiluku on vähentynyt 27 %. Merkittävin väestön väheneminen on tapahtunut Kivijärven keskusta-alueella ja sen lähialueilla.

Lue lisää